Nga sot në Kosove ne vend të “Probation” targat e rregullta

Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur se të gjitha qendrat për Regjistrimin e Automjeteve në të gjitha komunat e Kosovës do të furnizohen me targa të rregullta.

MPB po ashtu ka njoftuar se kontrata për furnizim me targa është kontratë kornizë dhe ka validitet për tri vjet.