Një ndër mozaikët më të bukur në gadishullin Ilirik, Heraclea Lyncestis, Manastir, iliridë