Përfundojnë punimet në rrjetin e ujësjellësit në Tetovë

Sot kisha kënaqësinë që të përuroj përfundimet e punimeve të ujësjellësit të Tetovës. Storja 20 vjeçare e ujit të pijshëm në Tetovë sot merr fund. Sot shënuam përfundimin e 8.5 kilometrave të rrjetit të ujësjellësit, që ishin stërgjatur pafundësisht, dhe si rezultat i këtij fakti qytetarët e Tetovës kishin probleme me ujin e pijshëm që është e drejtë bazike e çdo qytetari. Me përfundimin e rrjetit të ujësjellësit dhe me rrumbullaksimin e punimeve në filterstacion, përfundimisht kjo çështje mbyllet.

#PunaMbiFjalëtfb_img_1475333711097fb_img_1475333707929fb_img_1475333703975