Përse meshkujt paguajnë për seks?

?????????????????????????????????????????????????????????

Prostitucioni ka shënuar rritje nga dekada e fundit, por, meshkujt që e përdorin këtë ‘shërbim’, nuk i përkasin shkallës së ulët të shoqërisë, siç ka qenë kohëve të kaluara.

Psikiatrit thonë se ekzistojnë pesë arsye të ndryshme se përse meshkujt paguajnë për seks:

Epshi
Kjo gjithmonë ka qenë arsyeja primare se përse meshkujt janë përfshirë në aktivitete të tilla, prandaj edhe psikiatrit thonë se është arsyeja kryesore se përse meshkujt paguajnë për seks.

Të lodhur nga lidhjet…
Shumica e meshkujve që paguajnë për seks, e bëjnë këtë pas ndarjes nga partneri. Ata, në mënyrë rutinore, kanë bërë seks qysh kur janë lidhur me partnerë të ndryshme. Prandaj, pasi që seksi është varës, nuk është lehtë të qëndrojnë larg seksit, kështu që nuk ju pengon nëse paguajnë dikë për t’ia përmbushur nevojat.

Kanë më pak përgjegjësi
Nevoja për seks është universale. Por, ka meshkuj beqarë të cilët janë tepër të ngarkuar me punë, saqë nuk kanë kohë as për veten. Kësisoj, ata i shfrytëzojnë paratë për të marrë seks.