Prej sot, Maqedonia nuk ka as pushtet lokal

 

 

Pritet një marrëveshje në mes grupeve parlamentare në Kuvendin e Maqedonisë për të gjetur një zgjidhje për funksionimin e kryetarëve të komunave.

Prej sot, bizneset dhe qytetarët nuk mund të kryejnë asnjë obligim në administratën komunale pasi ajo nuk është e vlefshme, pas kalimit të afatit.

Me fatin e kryetarëve të komunave dhe këshilleve komunale, lidhet edhe fati rrogave të pushtetit lokal.