Prindër mos i lini fëmijët të përdorin rrjetet sociale, rezultatet e këtij studimi do iu shokojnë!

Fëmijët të cilët kalojnë më shumë kohë duke “chatt-uar” në rrjetet sociale janë më pak të kënaqur me jetën e tyre, sipas një raportimi të ri.
Studimi tregoi se një orë në ditë duke folur në faqe si Facebook ul probabilitetin e të qënurit të lumtur me jetën me 14%.
Në raport, thuhet gjithashtu se vajzat ndikoheshin më shumë nga djemtë.
Të dhënat sugjerojnë se kjo mund të jetë rezultat i bulizmit online, të paturit më pak kohë për të marrë pjesë në aktivitete argëtuese ose krahasimi i jetës së tyre me jetën e të tjerve në rrjetet sociale.
“Rezultatet tona sugjerojnë se kalimi i kohës në rrjetet sociale ul kënaqësinë që fëmijët ndjejnë në të gjithë aspektet e jetës, përveç miqësive, dhe se vajzat vuajnë më shumë efekte sa sa vajzat,” shkruan raporti.
Zbulimet u bazuan në të dhënat e grumbulluara nga 4 mijë fëmijë britanikë e adoleshentë nga mosha 10-15 vjeç, mes 2010 dhe 2014.