Prishet shtëpia afër gjygjit në Tetovë, mori fund tortura e tetovarëve

Mbrëmë është prishur shtëpia e cila ishte bërë kancer për qytetarët e Tetovës. Shtëpia e cila edhe pse ka qenë e paguar nga ana e komunës që nga viti 2007 ajo ka qëndruar aty deri dje që do të thotë gati 10 vite ajo nuk është prishur.

Me prishjen e kësaj shtëpia do të zgjerohet bulevardi dhe nuk do të pengohen tani më kalimtarët.