QYTETARËT NUK JANË KOPE, QYTETARI NUK ËSHTË VETËM VOTUES, POR SUBJEKT AKTIV NË PROCESIN POLITIK

QYTETARËT NUK JANË KOPE, QYTETARI NUK ËSHTË VETËM VOTUES, POR SUBJEKT AKTIV NË PROCESIN POLITIK

“Duhet të ndryshohet apo të transformohet procesi i komunikimit politik të partive dhe kandidatëve për zgjedhje. Duhet më tepër të tentohet të mos të jetë ky komunikim i njëanshëm, të mos jetë komunikim linear apo një dimensional, pra që vetëm kandidatët tu drejtohen qytetarëve”, tha Sefer Tahiri, profesor universitar