Reagon drejtori i Teatrit Shqiptar Adem Karaga: Mos beni teater, ejani ne teater