Sa janë të shkolluar deputetët kosovarë?

 

Studentët e Kolegjit Universum kanë bërë një hulumtim në lidhje me nivelin e edukimit të deputetëve të Republikës së Kosovës.

Qëllimi i hulumtimit ka qenë identifikimi i nivelit të edukimit, drejtimet në të cilat këta deputetë kanë diplomuar si dhe institucionet e përzgjedhura nga ta për përfundimin e studimeve.

Gentiana Berisha, studente në Kosova Direkt në Klan Kosova ka treguar statistikat ku thotë se prej 120 deputetëve 91% prej tyre kanë përfunduar studimet bachelor.

“91 % e deputetëve kanë përfunduar studimet bachelor, 31 % prej tyre kanë përfunduar masterin 31 master ku një përqindje prej tyre kanë studiuar  edhe në Tiranë”.

“Ndërsa 6.6% e deputetëve janë në studime të doktoraturës”.

Berisha ka thënë se studentët kanë hasur në vështirësi gjatë këtij hulumtimi për shkak të mungesës të të dhënave.

“Edhe rrjetet sociale i kemi përdorur dhe kemi tentuar të kontaktojmë edhe Kuvendin e Kosovës”, ka thënë Berisha.

Për më shumë, lexoni infografiken e më poshtme.