Sa ka harxhuar Gruevski si kryeminister

Sa para ka harxhuar Nikolla Gruevski në pesë vitet e fundit nga mandati i tij si kryeministër në harxhimet e rrugës, hotelet, restorante, harxhimet e airoplaneve, – në këtë pyetje Nova Tv u mundua të merr përgjigje nga Qeveria e RM-së, duke shfrytëzuar Ligjin për qasje të lirë deri te informacionet e karakterit publik.

U kërkua që të japin vendimet e udhëtimeve, deklaratat e legjitimacionit zyrtar, llogaritjet zyrtare ditore, faturat nga aeroplanët dhe hotelet, dëftesat për të gjitha shërbimet hotelierike që janë paguar nga paratë publike. Por ata kanë refuzuar duke thënë se janë informacione të klasifikuar me nivel “të brendshëm”, thuhet ndër të tjera në arsyetim.