Sa shpesh duhet të bëni seks sipas moshës që keni?

A bëni seks me partnerin shumë apo pak? Për disa njerëzit të kryerit marrëdhënie seksuale dy herë në javë është e mjaftueshme, por për disa tjerë kjo mund të vlerësohet si shumë pak apo si shumë.

Hulumtimet e kryera në Institutin Kinsey zbulojnë se sa shpesh bëjnë individët seks, nëse e marrim në konsideratë moshën e tyre, dhe këto janë rezultatet që i kanë sjell ata:

  • 18 – 29 vjet: Mesatarisht 112 herë brenda vitit

  • 30 – 39 vjet: Mesatarisht 86 herë brenda vitit

  • 40 – 49 vjet: Mesatarisht 69 herë brenda vitit

Veç tjerash, 13% e çifteve të martuara bëjnë seks vetëm disa herë në vit, përderisa 45% e tyre kryejnë disa herë brenda muajit. 34% kryejnë seks dy apo tri herë në javë dhe vetëm 7% e çifteve të martuara bëjnë seks katër apo më shumë herë gjatë javës.