Sa shpesh duhet të keni marrëdhënie seksuale sipas moshës tuaj ?!

Për disa njerëz të keshë marrëdhënie seksuale dy herë në javë është e mjaftueshme, ndërsa për të tjerët mund të jetë shumë pak ose shumë.

Hulumtimi i kryer në Institutin Kinsey ka zbuluar se sa shpesh individët kanë SEX, nëse marrim parasysh moshën e tyre, dhe këtu tregohen  rezultatet:

18-29: Mesatarisht 112 herë në vit;

30-39 vjet: mesatarisht 86 herë në vit;

40-49 vjet: mesatarisht 69 herë në vit.

Përndryshe, 13 për qind e çifteve të martuara kanë SEX vetëm disa herë në vit, 45 për qind prej tyre disa herë në muaj, 34 përqind dy deri në tre herë në javë dhe 7 për qind prej tyre katër ose më shumë herë në javë.

Një studim tjetër ka krryer faqja e  internetit “Tango juaj” në mesin e lexuesve të cilët janë të martuar, për të gjetur minimalen , numrin mesatar dhe ideal të aktiviteteve sexual për një muaj.

Minimum: Një herë në muaj;

Mesatare: Një herë në javë;

Perfect: Tre deri në pesë herë në javë.