Sami Rushidi bartes i njesise zgjedhore nr 3 prane PDSH-se premtoi zhvillimin e bujqesise dhe blegtorise

Bartesi i njesise zgjedhore  nr 3 Sami Rushidi prane partise demokratike shqiptare ne konventen promovuese ne çair theksoi se ne zonen nr 3 shqipatere ku jane pakic gjendja e tyre eshte e mjerueshme,  Pdsh do te zhvilloi sektorin e bujqesise dhe blegtorise me mbeshtetje financiare dhe mbeshtetje teknike.