Saraji Ekologjik – Shëtitore dinjitoze

Saraji Ekologjik – Shëtitore dinjitoze

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor vazhdon me realizimimin e projekteve në vendbanimet shqiptare.
Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor në vazhdën e bashkëpunimit me komunën e Sarajit , është paraparë ndëtrimi i një shëtitore në Saraj e cila eshte planifikuar të fillojë nga ura hyrëse ne Saraj deri te shkolla e mesme.
Ky projekt është paraparë ne Programin e Ujrave në ministrinë e Ekologjisë , të cilën e ka miratuar për vitin 2017.
Për këtë projekt janë ndarë rreth 2.000.000,00 denarë.
Në këtë projekt është paraparë që shetitorja të ketë korsi per kembesore e rrugulluar me hortikulture, ulese dhe ndricim.
Ky projekt bëhet në atë pjesë të Sarajit ngaqë frekuentimi i njerëzve është më i madh duke patur parasysh edhe shkollen e mesme që e njejta shëtitore do të kaloj edhe në atë pjesë, me cka do te kintribohet ne urbanizimin e kesaj pjese te Sarajit si pjese perberese e qytetit te Shkupit.img_1248 img_1249 img_1250 img_1251