Shqiptarët janë më të vjetër se grekët – Robert D’angely, Studiues Francez

 

“Shqiptarët janë më të vjetër se grekët, kjo s’ka dyshim, tingulli monosilabik është provë për këtë. Origjina e shqipes dhe e greqishtes nxjerr në pah në mënyrë të padiskutueshme raportin e vërtetë mes tyre, atë të prejardhjes së greqishtes nga gjuha shqipe, Nëna e saj”

Robert D’angely, Studiues Francez