Shtatzënat që ju përzihet në mëngjes lindin vajza

Shtatzënat që u përzihet në mëngjes, lindin vajza

Njëri ndër mitet më të përhapura i cili ka të bëjë me shtatzëninë është që të përzjerët e mëngjesit mund të paralajmërojë nënat e ardhshme për gjininë e fëmijës.

Rezulton që ai mit mund të jetë i vërtetë. Shtatzënat të cilat kanë të përzjera intensive të stomakut në mëngjes mund të lindin vajza.

Kurse në një të tretën e rasteve ndodh që forma ekstreme e të përzjerit të mëngjesit të përfundojë me abort.