‘Shumica e rrezikuar’.do të fillojë emetimi i serialit të ri dokumentar të televizionit Al Jazeera Balkan

Në fillim të orës 21:30, këtë të 18.05.2017 do të fillojë emetimi i serialit të ri dokumentar të televizionit Al Jazeera Balkan të titulluar si ‘Shumica e rrezikuar’.
Seriali politiko-historik përfshin gjithsej gjashtë epizoda të cilët do të jepen çdo të mërkurë në të njëjtin termin dhe në të do të shpalosen përgjigjet të marrëdhënies së veçantë në mes maqedonasve dhe të shqiptarëve në Maqedoni, duke filluar që nga themelimi i shtetit, periudha komuniste 1944-1990, koha e fillimit të populizmit, pastaj deri te eskalimi i konfliktit nga 2001 dhe periudha pas Marrëveshjes kornizë të Ohrit.
https://www.youtube.com/watch?v=RFPjBX1jhgY&feature=youtu.be