Si të dalloni mbushesin fallso nga ato origjinalë

Në ditët e sotme është e vështirë të bëhet dallimi mes objekteve fallso dhe atyre origjinale për shkak të shumë faktorëve.
Të gjithë jemi dëshmitarë të falsifikimit të objekteve elektronike të cilat nuk kanë jetëgjatësi.
Nëse dëshironi një karikues origjinal për telefonin tuaj, atëherë shihni fotografitë e mëposhtme për të bërë dallimin.