Si ti respektoni të tjerët

Gjithmonë falendero të tjerët për mbështjen dhe ndihmën që ju ofrojnë.

respekt-1

2.Kur të tjerët janë të suksesshëm, jepini rëndësi asaj duke festuar dhe uruar arritjet e tyre.

3.Bëni atë që thoni se do të bëni, sepse pjesë e respektit është edhe mbajtja e premtimeve.

4.Ofroni ndihmë të tjerëve kur e shihni se kanë nevojë.