Sot filluan ditët e mësimit tê përjetshëm

Sot filluan ditët e mësimit gjatë gjithë jetës, përkrahur dhe organizuar nga Qendra për arsimin e të rriturve, DVV-Internacional dhe Qendra për mësim gjatë gjithë jetës.

Qëllimi është promovimi dhe rëndesia e të mësuarit gjatë gjithë jetës, mësimit formal dhe joformal për të rritur.

Organizohen aktivitete te ndryshme në rrafshin lokal edhe atë ne komunat: Tetovë, Ohër, Kërcovë dhe Strumicë.