Sot në objektin e Çifte Hamamit u hape ekspozita “Universi Im”.

Sot në objektin e Çifte Hamamit u hape ekspozita “Universi Im”. Përmes kësaj ekspozite Galeria Kombëtare e Maqedonisë e shënon Ditën Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të Kufizuar – 3.12. Në këtë drejtim u organizuan punëtori të artit figurativ në të cilat u krijuan vepra në qelq dhe konop. Përmes modelit të inkluzionit social zhvillohet ndjenja e tolerancës dhe respektit ndaj diversiteteve, ndërsa përmes shoqërimit të jashtëzakonshëm ata krijuan art. Duke e pasur parasysh rëndësinë e kësaj ekspozite është nder dhe kënaqësi e veçantë e njëjta që prezantohet para publikut më të gjerë, dhe njëherësh të jetë një stimulim për trajtimin më të mirë të personave me aftësi të kufizuara.
Денес во објектот Чифте амам се отвори изложбата ,, Мојот универзум ‘’. Преку оваа изложба Националната галерија на Македонија го одбележува Меѓународниот ден на лицата со посебни потреби. Во таа насока беа организирани ликовни работилници на кои се изработуваа дела на стакло и коноп. Преку моделот на Социјална инклузија се развива чуство на толеранција и почит кон различностите, а низ прекрасна дружба тие создадоа уметност. Имајќи го предвид значењето на оваа изложба особена чест и задоволство ни претставува таа да биде презентирана пред пошироката јавност, а воедно да биде поттик за подобар третман за лицата со посебни потреби.