Sot vendoset a do te mund te beni kurror martese ne Maqedoni

 

Sot Gjykata Kushtetuese duhet të vendosë lidhur me kërkesën e grupit të punës për zhbllokimin e punës së krerëve të Komunave, gjegjësisht mandatin e kryetarëve të komunane në tërë Maqedoninë


Lidhur me mandatin e kryetarëve të komunave është edhe fati i ofiqarëve të komunave të cilët janë pjesë e administratës komunale dhe këshilltarë të këshilleve komunale. Gjithashtu, pjesë e administratës janë edhe shërbimet tjera si: zyra për dokumentacion dhe dhënie të lejeve për shit-blerrje.