Stipendione prej 18.000 denare per studentet e Maqedonise

Ministri i arsimit ka vene nje kategori te re te stipendioneve ne vlere prej prej 18.000 denare per studentet te cilet do te regjistrohen ne studime post diplomike per kimi, fiziki dhe matematike. Jane planifikuar te jepen 105 stipendione edhe ate 70 per student maqedonas dhe 35 per bashkesite tjera etnike ne Maqedoni per studentet te cilet kane aritur sukses se paku me note mesatare 7./antpress