Teprimi me vitamina të dëmton

Teprimi me vitamina të dëmton, të paktën kështu mendojnë ekspertët të cilët e konsiderojnë teprimin si të panevojshme.
Ekspertët theksojnë që duhet te kemi kujdes në konsumimin e vitaminave. Nuk është mirë t’i marrim shumë pak, por njëlloj kështu nuk është mirë t’i marrim as shumë.
Po ashtu, ekzistojnë vitamina, të cilat nëse merren në sasi të tepruara, munden edhe të dëmtojnë.