Termeti në Itali: Numrat e kontaktit të ambasadës së Maqedonisë në Romë

Të gjthë qytetarët e Maqedonisë që për momentin ndodhen në Itali,ja numrat e Ambasadës së Maqedonisë në Romë

Emri i Kontaktit: Emilija Nikollovska 00393 88 90 50 310

Serma Ramadani Alimi 00393 485 273 136