Trashegimia kulturore e Maqedonise prezentohet ne Amerike, asgje shqiptare dhe islame

Ne Nju Jork eshte mbajtur panair per mbrojtjen e trashegimise kulturore ku kane mare pjese vende te ndryshme nder te cilet edhe Maqedonia. Nga ministria e kultures se Maqedonise ka pasur perfaqesuses perkatesisht nga drejtoria per mbrojtjen e trashegimise kulturore.Por, ne kete panair nuk ka pasur prezentim te kultures shqiptare as edhe te asaj islame si dhe nuk ka pasur asnje perfaqesus shqiptare nga ministria e kultures.Me kete vijne ne shprehje ende paregullsite qe ka ministria e kulures ne lidhje me trashegimine kulturore si dhe me perfaqesimin e shqiptareve ne kete ministri./antpress