Trend në Kosovë nuk janë më emrat shqip (Video)

Trend në Kosovë nuk janë më emrat shqip (Video)

Familjet e Kosovës kanë filluar të heqin dorë nga tradita që fëmijëve t’u vendosin emra shqip.

Prindërit kosovarë tash preferojnë që për fëmijët e tyre të zgjedhin emra “bashkëkohorë” dhe të huaj.

Sociologët këtë dukuri nuk e shohin si problematike.